Είστε εδώ

Propertius, «[Αυτός που εικόνισε τον Έρωτα παρόμοιο μ’ ένα αγόρι]», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 346