Είστε εδώ

Χρηστάρα Χαρά, «Philippe Jaccottet», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 417-426