Είστε εδώ

Χρηστάρα Χαρά, «Παραλλαγή», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 415-416