Είστε εδώ

Landolfi Tommaso, «Ο λυκάνθρωπος», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 392-394