Είστε εδώ

Mallarmé Stéphane, «Αγία», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 384