Είστε εδώ

Πρόκος Αντώνης Ι., «Υπομνηματισμοί», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 385-391