Είστε εδώ

Mallarmé Stéphane, «Ποιητικό δώρο», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 383-384