Είστε εδώ

Mallarmé Stéphane, «Θαλασσινή αύρα», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 383