Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Δημήτρη Κονιδάρη: Οικείος (Οδυσσέας) και Ο ήλιος χαμηλώνει (Υάκινθος)», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 377-379