Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Θέμη Τασούλη: Μπάλος για ένα χορευτή και το άσπρο», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 374-376