Είστε εδώ

Μιχελής Νάσος, «Η μορφή της και η υπόξινη γεύση», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 370-373