Είστε εδώ

Δανιήλ Γιώργος, «Ένα μνημόσυνο για τον Θεόφιλο», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 368-369