Είστε εδώ

Λάγκε Έρση, «Το Ρυόκιο (Αστυπάλαια)», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 363-365