Είστε εδώ

Tegnér Esaias, «Ο θρήνος της Ingeborg», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 355-356