Είστε εδώ

Tegnér Esaias, «Τραγούδι για τον ήλιο», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 352-355