Είστε εδώ

Tegnér Esaias, «Ο ποταμός», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 351-352