Είστε εδώ

Παπαγεωργίου Βασίλης, «Esaias Tegnér», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 351