Είστε εδώ

Olofsson Tommy, «Δέκα ποιήματα απ’ τη συλλογή Διάλογοι με τη σκιά μου», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 347-350