Είστε εδώ

Χρηστάρα Χαρά, «S. Corinna Bille. Λίγα λόγια για τη συγγραφέα», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 336