Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εκατό μικρές ιστορίες αγάπης», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 336