Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Σκύβω αισθητά, δεν μπορώ να το κρύψω», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 303-304