Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Έφερνε τους φίλους της σε δύσκολη θέση», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 304