Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Έπεσα να κοιμηθώ», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 302-303