Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Αγροτεμάχιον», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 300-301