Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Έκανα αφελείς ερωτήσεις», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 301