Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Οι ερμηνείες μου με κάνουν κομμάτια», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 300