Είστε εδώ

Μπούμη-Παπά Ρίτα, «Ο Φεβρουάριος της Γιολάντας Πέγκλη», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 272-280