Είστε εδώ

Μπούμη-Παπά Ρίτα, «[Γιολάντα, είσαι μια μεγάλη ποιήτρια]», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 280