Είστε εδώ

Φωστιέρης Αντώνης, «Γιολάντα Πέγκλη: Ο Φεβρουάριος», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 270-271