Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Μέχρις εσχάτων», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 268-269