Είστε εδώ

Βρεττάκος Νικηφόρος, «Γιολάντα Πέγκλη: Άνθρωπος πάσχων», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 240-242