Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Της Γιολάντας Πέγκλη», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 239