Είστε εδώ

«Βιογραφικά των ποιητών», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 223-224