Είστε εδώ

«Εκδόσεις της Παρόδου», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. (έσω οπισθόφυλλο)