Είστε εδώ

Χουλιαράκης Δημήτρης, «Το τείχος των δακρύων», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 216-217