Είστε εδώ

Χουλιαράκης Δημήτρης, «Γυμνά έως τη μέση κοριτσάκια», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 216