Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Της Διακαινησίμου των πουλιών», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 211