Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Στη μεθόριο (Β)», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 211