Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Ο υπόλογος απόλογος (Γ)», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 210-211