Είστε εδώ

Κάσσος Βαγγέλης, «Τη μοναξιά σκεπάζει το χιόνι», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 208