Είστε εδώ

Μιχάκης Γιώργος, «Ο γύρος του θανάτου», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 209