Είστε εδώ

Κάσσος Βαγγέλης, «Το θα του έρωτα», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 207-208