Είστε εδώ

Κάσσος Βαγγέλης, «Ο χρόνος που φέρνει το φως», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 207