Είστε εδώ

Καραγιάννης Στέλιος, «Ένα από τα παραμύθια της γιαγιάς», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 199