Είστε εδώ

Καραγιάννης Στέλιος, «Μνήμη Γιώργου Σεφέρη», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 199