Είστε εδώ

Καραγιάννης Στέλιος, «Το βλέμμα της μοίρας», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 199