Είστε εδώ

Κάλφας Αντώνης, «Ο ποιητής κλείνει στο ποίημα τη γυναίκα του», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 198