Είστε εδώ

Κάλφας Αντώνης, «Εκδρομή στο δωμάτιο», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 197-198