Είστε εδώ

Κάλφας Αντώνης, «Διήγηση, 1», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 196-197