Είστε εδώ

Κάλφας Αντώνης, «Με παράθυρα ανοιχτά», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 196